wyłaz dachowy

Kiedy wymagane jest zastosowanie wyłazów dachowych?

Informacje

Prawidłowo zbudowany dach to nie tylko więźba i pokrycie dachowe. Dużą rolę odgrywają także wyłazy dachowe oraz orynnowanie. Czy polskie przepisy określają, kiedy wyłazy są potrzebne? Przed budową bądź remontem domu warto zapoznać się z prawem budowlanym, by potem nie pojawiły się żadne problemy ze strony różnorodnych inspekcji.

Czym jest wyłaz dachowy?

Wyłaz dachowy to specjalne okno umożliwiające szybkie wyjście na dach. Powinno być zamontowane w okolicy komina. Taki element jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala przeprowadzić różnorodne prace konserwacyjne, na przykład po ulewach bądź wiatrach, które naruszyły pokrycie dachowe. Wejście tego typu jest powszechnie używane przez kominiarzy, którzy mają prawo odmówić wykonania robót, jeśli nie mają zapewnionego bezpiecznego wyjścia. W niektórych przypadkach jest to także droga ewakuacyjna pozwalająca przeprowadzić sprawną akcję przeciwpożarową. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, można śmiało powiedzieć, że wyłaz już w niejednym przypadku uratował życie wielu osobom.

Co na temat włazów dachowych mówią przepisy?

Wszystkie zasady dotyczące konieczności montażu wyłazów dachowych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z przepisami wyłaz dachowy to konieczność w przypadku wszystkich budynków posiadających dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych. W takim wypadku sprawnie działające wejście na dach musi znajdować się przynajmniej z jednej strony. Jeżeli budynek został zakwalifikowany do grup wysokiej lub wyskościowej, to otwór musi znajdować się na każdej klatce schodowej.

W rozporządzeniu podane są także informacje na temat rozmiarów wyłazów dachowych. Wyjście na dach musi mieć szerokość 0,8 m i wysokość co najmniej 1,9 m. W niektórych wypadkach można stosować okna wyłazowe 0,8 × 0,8 m w świetle. Przepisy mówią także, że na dachu o spadku wynoszącym ponad 25% bądź pokrytym tak zwanymi materiałami tłukącymi się, muszą być wykonane stałe dojścia do kominów oraz wszystkich urządzeń technicznych. Istotne jest, by na takim dachu znalazły się również specjalne antypoślizgowe uchwyty. Podobnie jest na dachu o spadku ponad 100%. W tym  wypadku obowiązkowe jest zamontowanie specjalnych barier ochronnych przy dolnej krawędzi dachu.

Montaż wyłazu dachowego

Eksperci z firmy Dachlux specjalizującej się w dystrybucji pokryć dachowych oraz elementów wykończeniowych podpowiadają, kiedy najlepiej zamontować wyłaz dachowy:

Wyłaz dachowy powinien być zaplanowany już na etapie projektowania dachu. Montaż podczas prac budowlanych jest najłatwiejszy do wykonania. Nie oznacza to jednak, że nie można go zainstalować także później. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku należy rozebrać pokrycie dachowe, a także izolację. Nie chodzi o to, by zdemontować cały dach, tylko konkretne miejsce. W takiej sytuacji trzeba później ponownie dobrze wykonać izolację dachu, by do wewnątrz nie przedostawała się wilgoć. Za zakup dodatkowych materiałów i pracę fachowca trzeba oczywiście zapłacić, jest to więc generowanie niepotrzebnych kosztów.