umowa deweloperska

Rodzaje umów na rynku deweloperskim

Informacje

W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego możemy spotkać się z kilkoma rodzajami umów. Są to umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska oraz umowa ustanowienia własności lokalu i sprzedaży. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami umów na rynku deweloperskim oraz co warto wiedzieć o każdej z nich? Przedstawiamy najważniejsze kwestie.

Umowa rezerwacyjna. Zarezerwuj mieszkanie na czas załatwiania formalności

Zanim kupimy mieszkanie możemy podpisać z deweloperem tzw. umowę rezerwacyjną. Warto wspomnieć, że jest to umowa cywilnoprawna, nieuregulowana ustawowo. Dlatego każdy inwestor może proponować inne warunki w ramach umowy rezerwacyjnej. Zazwyczaj wraz z rezerwacją wiąże się konieczność wpłacenia określonej opłaty – bardzo często jest to 10% wartości nieruchomości. Po podpisaniu umowy przedwstępnej lub deweloperskiej kwota ta zazwyczaj zostaje wliczona na poczet spłaty wartości mieszkania.

Dowolność sporządzania umowy rezerwacyjnej może budzić obawy. O ile jednak wybierzemy sprawdzonego dewelopera nie mamy się czego obawiać. Umowa będzie gwarancją, że interesująca nas nieruchomość nie zostanie sprzedana nikomu innemu, na przykład w czasie starań o uzyskanie kredytu hipotecznego. Może się również okazać, że takiej umowy będzie wymagał bank do podjęcia decyzji o przyznaniu środków niezbędnych na zakup mieszkania.

Warto wiedzieć, że umowa rezerwacyjna nie jest konieczna – możemy, ale nie musimy jej podpisywać. Zawsze sporządzana jest w formie pisemnej i może zawierać zobowiązanie dewelopera do podpisania umowy przedwstępnej lub deweloperskiej.

Przedwstępna umowa sprzedaży. Zobowiązanie do podpisania umowy przyrzeczonej

Podobnie, jak w przypadku umowy rezerwacyjnej, nie ma obowiązku podpisywania umowy przedwstępnej. Może być podpisana wyłącznie w przypadku etapów inwestycji już ukończonych i dotyczyć nie tylko mieszkania, ale na przykład lokalu użytkowego, garażu lub miejsca parkingowego. Umowa przedwstępna może stanowić zobowiązanie do podpisania umowy przyrzeczonej, jeśli w danym momencie nie jest to możliwe. Zazwyczaj sporządzana jest w formie pisemnej, jednak może mieć również formę aktu notarialnego.

Umowa deweloperska. Umowa gwarantująca przeniesienie własności po zakończeniu prac

Po oficjalnym zakończeniu inwestycji czas na podpisanie umowy deweloperskiej. Sporządzana jest ona zawsze w formie aktu notarialnego i zawarte są w niej informacje dotyczące wyodrębnienia własności oraz przeniesienia jej na kupującego – mówi specjalista z firmy deweloperskiej z Łodzi Samson Dom, oferującej na sprzedaż nowe mieszkania w Łodzi i Krakowie.

Mówiąc prościej: deweloper zobowiązuje się, że po wybudowaniu bloku lub domu jednorodzinnego ustanowi i przeniesie prawo własności na nabywcę. Jednocześnie nowy właściciel mieszkania lub domu zobowiązany jest umową do poniesienia kosztów związanych z zakupem lokalu. Podobnie jak w przypadku ostatniego rodzaju umowy jest to dokument, którego podpisanie jest niezbędne, aby otrzymać mieszkanie na własność.

Umowa ustanowienia własności oraz sprzedaży. Mieszkanie lub dom należą już tylko do nas!

Umowa sprzedaży jest potwierdzeniem, że zostajemy właścicielami nieruchomości. Deweloper ustanawia i przenosi odrębną własność lokalu na kupującego, co oznacza, że lokal jest odrębną od gruntu i budynku własnością nabywcy. Jednocześnie w umowie sprzedaży zawarte są informacje na przykład dotyczące wielkości udziałów w częściach wspólnych, a także sposobów zarządzania nieruchomością. Umowa zawsze występuje w formie aktu notarialnego, a jej podpisanie wiąże się z koniecznością założenia odrębnej księgi wieczystej. Po podpisaniu umowy ustanowienia własności i sprzedaży możemy cieszyć się ze swojego własnego M – w pełni należy ono wówczas do nas.