Ograniczanie trudności przy modernizacji działalności magazynu

Ograniczanie trudności przy modernizacji działalności magazynu

Informacje

Jak małe i średnie firmy logistyczne mogą zrewolucjonizować działalność magazynową w roku 2021. Analiza Marka Wheelera, Director of Supply Chain Solutions, Zebra Technologies.

Rok 2020 pokazał firmom logistycznym, że konkurowanie w obecnym, błyskawicznie zmieniającym się świecie wysokiego popytu wymaga elastyczności. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, by produkty opuściły magazyn szybciej, z zachowaniem większej dokładności oraz przy udziale mniejszej liczby pracowników.

Mimo, że aż 80 proc. decydentów z działów IT i operacji firm działających w sektorze produkcji, logistyki, handlu detalicznego oraz dystrybucji jest przekonanych, że kluczową przewagę konkurencyjną w obecnej gospodarce stanowią nowoczesne technologie, jedynie 35 proc. z nich przyznaje, że w pełni rozumie jak należy rozpocząć proces zmian technologicznych.

Wyzwanie to jest szczególnie wymagające dla małych i średnich firm logistycznych, które wciąż w dużym stopniu bazują na procesach manualnych. Jednak dobre wieści są takie, że postęp technologiczny znacząco ułatwił takim firmom wdrażanie nowoczesnych technologii magazynowych. Innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadza się dziś łatwiej, są one bardziej intuicyjne, a zwrot wydanych na nie nakładów następuje szybciej.

Nie dziwi więc fakt, że pierwszym krokiem do osiągnięcia solidnego wskaźnika zwrotu na inwestycji (ROI) jest zidentyfikowanie obszarów, w których technologia jest w stanie szybko usprawnić działalność firmy. Najpierw należy zwrócić uwagę na codzienne zadania wykonywane przez pracowników. Choć może wydawać się to oczywiste, firmy często nie potrafią zdobyć się na dokonanie rzetelnej oceny codziennych, powtarzalnych czynności. Gdy jednak ocena taka zostanie przygotowana, odkrywa ona nowe sposoby usprawnienia działalności i zwiększenia wydajności.

Poprawa wydajności personelu pierwszej linii

Wyobraźmy sobie, że twoi pracownicy przez wiele godzin każdego dnia skanują kody paskowe, wykorzystując do tego zawodne skanery, co znacząco obniża wydajność ich pracy. Samo wprowadzenie do firmy inteligentnych skanerów, które są w stanie dokładnie odczytywać uszkodzone, przetarte lub niedokładnie nadrukowane kody paskowe pod każdym kątem eliminuje potrzebę wielokrotnego sczytywania kodów, oszczędzając tym samym czas i pieniądze.

A może twoi pracownicy powinni zostać wyposażeni w skanery o wzmocnionej konstrukcji, które są w stanie odczytywać kody z bliskiej jak i dalekiej odległości lub skanować wiele kodów za jednym razem? Taki sprzęt umożliwia m.in. operatorom wózków magazynowych szybkie skanowanie wielu produktów bez opuszczania pojazdu – oszczędzając wiele godzin ich pracy każdego dnia.

Do oszczędzania czasu pracy personelu może także przyczynić się zainwestowanie w skanery zakładane na ciało. Wprowadzenie mobilnych drukarek termicznych w pobliżu punktów przyjmowania i wydawania towarów może również zwiększyć wydajność pracy, eliminując konieczność przemieszczania się pracowników między ich stanowiskiem pracy a drukarką etykiet. Co więcej, nowsze modele drukarek termicznych łatwiej się obsługuje i bezproblemowo uzupełnia się w nich materiały eksploatacyjne, co również oszczędza czas potrzebny na szkolenie pracowników oraz obsługę sprzętu.

Większa wydajność i bezpieczeństwo pracowników

Po dokonaniu analizy poszczególnych procesów, należy rozważyć sposoby usprawnienia działań poszczególnych zespołów. Przykładowo, mobilne urządzenia do komunikacji grupowej ułatwiają współpracę pracowników i pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa, umożliwiając „wirtualne spotkania”.

Rozwiazania ubieralne, takie jak smart okulary zintegrowane z systemem magazynowym WMS to niezbędny element usprawnień pracy w zespołach. Oto przykład:  pracownicy wyposażeni w zakładane na głowę wyświetlacze, wykonując wyświetlane przez system instrukcje krok po kroku, są w stanie wykonywać wiele czynności jednocześnie. Kierownicy zespołów mogą na bieżąco wydawać instrukcje dotyczące poszczególnych zamówień, w zależności od miejsca pracy danego pracownika, jego dostępności, a nawet stopnia pilności konkretnego zamówienia.

Drobne modyfikacje w pracy wielu pracowników mogą również przynieść znaczącą poprawę wydajności przy minimalnych nakładach. Na przykład, tablety o wzmocnionej konstrukcji montowane na wózkach magazynowych lub widłowych mogą przyczynić się do szybszego i wydajniejszego transportowania towarów.

W ten sam sposób technologia jest w stanie zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w sytuacji pandemii, wysyłając im alerty z ostrzeżeniem o zbyt małym dystansie między osobami i zapisując dane o zmniejszaniu dystansu między pracownikami w konkretnym czasie. W ten sposób łatwo jest prześledzić kontakty między pracownikami w przypadku pozytywnego testu na COVID-19 jednego z nich oraz określić miejsca zwiększonego zagęszczenia ludzi w obiekcie, po czym podjąć odpowiednie kroki ograniczające możliwość zakażeń. W odniesieniu do punktów obsługi dużych ilości towarów, operator magazynu może w takiej sytuacji podjąć decyzję o przeorganizowaniu procesu kompletacji zamówień w taki sposób, aby ograniczyć skupiska pracowników lub rozważyć wprowadzenie transporterów taśmowych lub kobotów, ograniczając w ten sposób fizyczny kontakt pracowników.

Lepsza widoczność towarów

Po usprawnieniu wydajności pracy poszczególnych pracowników oraz całych zespołów, kolejnym logicznym krokiem w poprawie procesów magazynowych jest uzyskanie większej widoczności towarów. Systemy typu RFID rejestrują odpowiednio otagowane towary tuż po wyładunku z naczepy i przekroczeniu bramy magazynu. Czytniki RFID rozmieszczone w magazynie umożliwiają pozyskiwanie precyzyjnych danych o aktualnych stanach towarów i ich rozmieszczeniu.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku magazynów obsługujących sieci detaliczne, ponieważ, według IHLD Group, w samych Stanach Zjednoczonych sklepy co roku odnotowują straty blisko 145 mld dolarów wyłącznie z powodu braku dostępności towaru. Dokładniejszy wgląd w każdą część stanów magazynowych może znacząco ograniczyć braki towaru i generowane tym samym straty.

77 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że konieczne jest dokonanie modernizacji operacji ich magazynów, jednak przyznają, że ich firmy nowe technologie wdrażają powoli. Niestety, w dzisiejszej rzeczywistości „transakcji na żądanie”, powolne wdrażanie nowych technologii może oznaczać utratę przychodów na rzecz sprawniej działających konkurentów. Na szczęście, rozpoczęcie tego procesu jest obecnie łatwiejsze niż wielu firmom się wydaje. Mogą one rozpocząć modernizację swoich magazynów od dokonania dokładnej, surowej oceny codziennych czynności i zidentyfikowania obszarów do poprawy. Co więcej, firmy nie są skazane na samodzielne dokonywanie takich ocen. Wybierając technologicznego partnera, należy wybrać takiego, który jest przygotowany do przeprowadzenia dokładnego przeglądu operacji jeszcze przed podjęciem decyzji zakupowych.

Rzetelna ocena procesów wskazuje na obszary, w których technologia może pomóc w usprawnieniu działalności oraz dostarczyć informacji o tym, w jakim czasie zwrócą się nakłady na tę technologię. Dysponując takimi danymi, firma jest w stanie wdrożyć nowe technologie z pełnym przekonaniem, że przyniosą one znaczące korzyści dla jej biznesu.

Więcej informacji o tym jak technologie są w stanie usprawnić działalność magazynów i przygotować je na zmiany w przyszłości można przeczytać na stronie Zebra Technologies (www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/warehouse-management/vision-study/2024/..)