ścianki szczelne

Do czego służą ścianki szczelne?

Informacje

Aby prowadzenie prac budowlanych przebiegało bezpiecznie, konieczne jest właściwe zabezpieczenie wykopów. W zależności od ich umiejscowienia, wielkości i charakteru inwestycji, a także od warunków geologicznych i hydrogeologicznych, stosuje się w tym celu różnorodne metody. Jedną z popularniejszych z nich są ścianki szczelne. Z naszego artykułu dowiesz się, do czego one służą.

Czym są ścianki szczelne?

Jedną z bardziej wszechstronnych oraz chętniej wybieranych metod zabezpieczania wykopów jest technika budowy ścianek szczelnych. Mogą być one wykonywane z grodzic stalowych tzw. burs, a w razie potrzeby również z elementów wyprodukowanych z tworzyw sztucznych np. winylu. Bursy stalowe są wykonane z grubej blachy, która najczęściej jest walcowana na gorąco lub zimno w zależności od oczekiwań wytrzymałościowych. Każda bursa ma nadawany określony profil, który wzmacnia jej wytrzymałość na obciążenia. Produkowane są zarówno grodzice w kształcie przypominającym literę U z mocno rozchylonymi brzegami, jak i profile Z albo omega. Ich ważnym elementem jest także znajdujący się na obu brzegach zamek pozwalający na łączenie poszczególnych burs w jednolitą konstrukcję. Grodzice stalowe nazywane inaczej larsenami montuje się w gruncie metodą wibracyjną oraz bezwibracyjną z możliwym podwierceniem lub poprzez wciskanie statyczne przy użyciu wciskarki hydraulicznej, w sytuacji gdy drgania mogą przenosić się na budynki znajdujące się w pobliżu.

Jakie zalety mają ścianki szczelne?

Ścianki szczelne jako zabezpieczenie wykopu cieszą się popularnością z powodu minimalnego odprężenia się gruntu za zabezpieczeniem wykopu. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie dopływu wody gruntowej w przypadku występowania jej wysokiego poziomu. Oprócz tego mają także wiele innych zalet, o których mówi przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Zastosowanie wciskanych ścianek szczelnych nie powoduje drgań i wstrząsów, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu pobliskiej infrastruktury. Zabezpieczanie wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych umożliwia szybką zabudowę i pozwala na łączenie kilku technologii w przypadku trudnych warunków gruntowych. Ponadto ścianki szczelne są montowane w gruncie gęsto jedna przy drugiej, co gwarantuje szczelną powierzchnię. Ich zaletą jest także wytrzymałość i łatwość montażu, jak również bardzo duża estetyka.

Co więcej, są one znacznie tańsze od ścianek szczelinowych, a do ograniczenia wydatków przyczynia się także możliwość odzyskania użytych burs i ich ponownego zastosowania. 

Kiedy stosuje się ścianki szczelne?

Ścianki szczelne są sposobem na radzenie sobie z wodą gruntową. Konstrukcje tego rodzaju zabezpieczają wykop przed przesiąkaniem wody zmagazynowanej w podłożu, a także ułatwiają stosowanie aktywnych metod odwadniania. Za sprawą połączenia grodzic wykop nie będzie więc zalewany, a stosowane systemy igłofiltrów czy innych rozwiązań zmierzających do obniżenia lustra wód gruntowych mogą działać bez przeszkód. Korzyścią ze stosowania ścianek szczelnych będzie także ochrona dna wykopu. Ścianki szczelne często są stosowane w połączeniu z różnymi technologiami uszczelniania dna wykopu, np. osadzania na odpowiedniej głębokości korka betonowego. Mogą być wykorzystywane jako konstrukcje oporowe przy zabezpieczaniu skarp, wzmacnianiu nadbrzeży i przy budowie różnych budowli hydrotechnicznych – kanałów, nadbrzeży oraz przystani. Korzysta się z nich przy pracach prowadzonych na dnie zbiorników wodnych oraz rozmaitych cieków.

Ich najważniejszą funkcją jest powstrzymywanie naporu masy ziemi znajdującej się wokół wykopu. Za sprawą pogrążenia w odpowiednio nośnym podłożu czy zastosowania specjalnego kotwienia, grodzice powstrzymują osypywanie się ziemi. Mechaniczne zapobieganie przemieszczeniu się tzw. klina odłamu pozwala na większe obciążanie terenu przylegającego do ścian wykopu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie dojdzie do poślizgu czy też obrywu ziemi wywołanego własnym ciężarem, wibracjami powodowanymi przez pracujące w pobliżu urządzenia lub przejeżdżające pojazdy. Ścianki szczelne zabezpieczają przed erozyjnym działaniem wody, chroniąc ściany wykopu zarówno przed spływającą po nich wodą deszczową, jak i upłynnieniem gruntu, do którego może dojść w następstwie długotrwałych opadów atmosferycznych.

Ścianki szczelne to jedna z popularniejszych metod zabezpieczania wykopów budowlanych o licznych zaletach. Mają zastosowanie w budownictwie, głownie jako obudowy tymczasowe, choć w niektórych sytuacjach mogą także stanowić konstrukcję docelową, która będzie chroniła przed wypłukiwaniem gruntu.