fotowoltaika

Czy fotowoltaika jest odpowiedzią na zanieczyszczone powietrze?

Informacje

Nie jest tajemnicą, że zanieczyszczone powietrze ma niekorzystny wpływ na zdrowie. Może prowadzić m.in. do chorób układu oddechowego. Wciąż podejmuje się jednak zbyt mało działań, które pomogłyby zwalczyć ten problem. Jednym z rozwiązań mogą być instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana jest w sposób bardziej ekologiczny.

Problem zanieczyszczonego powietrza a fotowoltaika

Polska gospodarka oparta jest w największym stopniu na węglu, który generuje zanieczyszczenia powietrza. Dane prezentowane przez Światową Organizację Zdrowia oraz ONZ wykazują, że w 2020 roku norma zanieczyszczeń w naszym kraju została przekroczona o 72%. Z tego powodu Polska plasuje się w czołówce państw o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Problem ten można zmniejszyć, minimalizując wykorzystanie pieców węglowych. W tym momencie z pomocą przychodzi fotowoltaika.

W przypadku paneli fotowoltaicznych energia elektryczna pochodzi z promieniowania słonecznego. Oznacza to, że cały proces przebiega bez emisji szkodliwych substancji i spalania. W ten sposób instalacje ograniczają emisję dwutlenku węgla i dwutlenku azotu do atmosfery, mają wkład w poprawę jakości powietrza i zmniejszenie smogu. Montaż modułów odbywa się bez ingerencji w środowisko – są one umieszczane na powierzchni dachu lub na konstrukcji na gruncie.

Fotowoltaika w małym stopniu poprawi jakość powietrza. Oczywiście pozwoli wymienić nieefektywne źródła ogrzewania na np. pompy ciepła współpracujące z fotowoltaiką, aczkolwiek główne źródło problemu pozostanie (brak korytarzy powietrznych, pojazdy spalinowe).

W małych miejscowościach i na wsiach głównym źródłem zanieczyszczenia są gospodarstwa domowe, choć problem leży w mentalności ludzi. Niestety cały czas, wielu ludzi pali śmieci w piecach (nawet latem) i nie wynika to tylko z ubóstwa energetycznego, a w większym stopniu z mentalności. Wymiana źródła ogrzewania na pompę ciepła + fotowoltaikę teoretycznie poprawiłaby jakość powietrza. Próba edukowania społeczeństwa w wielu przypadkach nie przynosi efektu.

Panele fotowoltaiczne, jak wpływają na środowisko?

Proces produkcji energii za pomocą instalacji fotowoltaicznej odbywa się w zgodzie z naturą. Energia słoneczna uchodzi obecnie za najbezpieczniejszą na świecie. Dzięki niej ogranicza się powstawanie odpadów stałych i ścieków, unika się zanieczyszczania gleby i degradacji terenu.

Pozyskiwanie energii z nieodnawialnych źródeł energii wiąże się z kolei nie tylko z zanieczyszczaniem środowiska, ale również z pojawianiem się zmian klimatycznych i globalnym ociepleniem. Następstwem tego są choroby cywilizacyjne dotykające coraz młodsze osoby. W przypadku instalacji fotowoltaicznych nie ma mowy o tego typu problemach.

Jak wybrać odpowiednie panele?

Planując zakup paneli fotowoltaicznych, warto wziąć pod uwagę kilka parametrów, dzięki którym instalacja będzie działała wydajnie przez wiele lat. Po pierwsze należy uwzględnić moc znamionową modułu, czyli stosunek między ilością energii promieniowania słonecznego a ilością energii, która zostaje finalnie zamieniona na energię elektryczną. Średnio ta wydajność wynosi 18-20%. Wybierając moduły fotowoltaiczne warto zwrócić uwagę na technologię wykonania, przyjrzeć się jej dokładnie i wybrać świadomie, podobnie jak sprawdzonego producenta, który jest gwarantem wysokiej jakości produktu.

Warto szukać takich rozwiązań, które gwarantują długotrwałą pracę z maksymalną sprawnością. Ponadto warto zwracać uwagę na producentów, którzy starają się dbać o ekologię, minimalizując emitowane zanieczyszczenia.